نه

بزرگترین تمدن ها و تحولات تاریخ بشر،

 با "نه" آغاز شده

"نه" به وضعیت موجود.

بزرگترین انسان ها نیز جرات "نه" گفتن دارند

"نه" به روزمرگى

"نه" به یک برنامه وقت تلف کن تلویزیونی

"نه" به گفتگوهای بی فایده

"نه" به یک شغلِ روح خوار

"نه" به وابستگی های یکطرفه

"نه" به مزخرفاتی که باورش نداری ولی یه عمره که تو سرت نگهشون داشتی و بهش ایمان داری

"نه" به چیزهایی که نمی فهمی ولی بزور میخوای قبولش کنی


"نه" بزرگت را حبس نکن!

جرات کن و بگو "نه"!

منبع اصلی مطلب : دقیقا نمی دونم چرا
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : نهم- جراتش را داری؟؟؟؟؟؟؟؟